Ooijevaar, Marieke







Dyslexiebehandelaar


Na het afronden van mijn studie klinische ontwikkelingspsychologie heb ik 5 jaar met veel enthousiasme gewerkt als onderwijsadviseur bij een onderwijsbegeleidingsdienst in Amsterdam. Hier heb ik mij bezig gehouden met het verrichten van diagnostiek (zowel individueel als groepsgewijs) en het verzorgen van faalangsttrainingen. In mijn huidige functie bij OBD Noordwest richt ik mij voornamelijk op de diagnostiek en het behandelen van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Mijn uitdaging hierbij is om de kinderen te motiveren, het zelfvertrouwen te vergroten en de inhoud van de behandelingen aan te passen op de behoeften van het individuele kind. Een positieve benadering, flexibiliteit en humor vind ik belangrijk bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden.

E: mooijevaar@obdnoordwest.nl
M: 06 116 260 20