Ouders

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.  Ouderbetrokkenheid vergroot de ontwikkelingskansen en het succes van kinderen thuis en in het onderwijs. De driehoek leerling-ouders-school vormt het uitgangspunt voor opvoeding en leren. In onze benadering staat het kind centraal. Bij OBD Noordwest kunt u uw kind laten onderzoeken en behandelen op het gebied van intelligentie, gedrag, dyslexie en taal- spraakproblemen (logopedie). Wij bieden ondersteuning bij zieke leerlingen en thuiszitters.