Dyslexie

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaarbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. Wij zijn partner van Onderwijszorg Nederland (ONL) en hebben uitgebreide kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie. Daarmee zijn wij de ideale partner voor ouders, kinderen, scholen en gemeenten. Wij bieden twee mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling:

Inspirerende ouderavonden

Wij kunnen voor de school van uw kind onder andere een ouderavond verzorgen over het omgaan met, onderzoek naar en de behandeling van dyslexie.