Hoogbegaafdheid

Ons kenniscentrum BL!NK-UIT is gespecialiseerd in excellentie en hoogbegaafdheid en richt zich op samenwerking tussen ouders en scholen. BL!NK-UIT zet het (hoog)begaafde kind centraal.

BL!NK-UIT  werkt volgens de uitgangspunten van oplossingsgericht werken en hanteert ook elementen van handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgerichte procesdiagnostiek. Binnen deze stromingen wordt vooral gekeken naar sterke punten en oplossingen.

Iedere aanmelding bij BL!NK-UIT begint met een intakegesprek waarin we uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de begeleiding van uw kind verkennen. Samen met u wordt vervolgens bepaald hoe het traject zal worden ingevuld. Kijk voor meer informatie op de website van BL!NK-UIT.

(Hoog)begaafde kinderen hebben vaak het gevoel dat ze ‘anders’ zijn. Het kan prettig voor ze zijn om in contact te komen met gelijkgestemden: een peergroup. Wij organiseren daarom:


Inspirerende ouderavonden

Wij verzorgen ouderavonden over (hoog)begaafdheid. Neem contact op voor de mogelijkheden. Een greep uit ons aanbod:

  • (Hoog)begaafdheid, waar hebben we het over?
  • (Hoog)begaafde kinderen in soorten en maten
  • Slimme kleuters
  • Versterken van executieve vaardigheden van (hoog)begaafde leerlingen
  • Dit is (het nieuwe) Acadin!
  • Van een fixed naar een growth mindset