Opvoedhulp

Kinderen met speciale (onderwijs)behoeften hebben extra ondersteuning nodig. Dat vraagt veel van de ouders. Ouders hebben geregeld vragen over de opvoeding en begeleiding van hun kind. Inzicht in de aard van de problemen is belangrijk om daarna gericht actie te kunnen ondernemen. 

Bij OBD Noordwest kunt u uw kind laten onderzoeken en behandelen. Wij stellen uw kind centraal, de verbinding tussen kind, thuis en school is hierbij het uitgangspunt. Ons doel is om een kind naar passende zorg toe te leiden. Passende zorg kan zijn:

  • individuele behandeling van (faal)angst, zelfvertrouwen, leermotivatie en sociale vaardigheden
  • groepsbehandeling voor sociale vaardigheden, weerbaarheid, (faal)angstreductie, gedragsregulatie
  • oplossingsgerichte gesprekken met hoogbegaafde kinderen
  • ondersteuning en begeleiding van kind en ouders thuis
  • ondersteuning en begeleiding van kind en leerkracht op school

Vergoeding

Afhankelijk van de zorgzwaarte en de diagnose van uw kind wordt gekeken of er sprake kan zijn van een vergoede behandeling. In de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.