Behandeling van gedrag en emotie

De orthopedagogen en psychologen van OBD Noordwest zijn dagelijks betrokken bij leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op scholen. Zowel als extern deskundige in de ondersteuningsteams als bij de  diagnostiek en behandeling van individuele kinderen. Hulp en begeleiding zo dichtbij mogelijk, zo kortdurend mogelijk en op maat (passend bij de behoefte van het kind). Wij doen onderzoek naar intelligentie, werkhouding, gedrag, beleving en taal/ lezen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie).  Wij werken met principes die gebaseerd zijn op het handelingsgericht, oplossingsgericht werken, de cognitieve gedragstherapie, Mindfulness, EMDR (effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken), exposuretherapie (gedragtherapie bij spanning en angst) en psycho-educatie (leren omgaan met psychische beperking).