Faalangstreductie

Iedereen is wel eens zenuwachtig, gespannen of angstig in een bepaalde situatie. Als je zo zenuwachtig bent dat je minder goed presteert, niet goed meer kan nadenken en alles vergeet wordt dit een probleem. De prestaties op school gaan achteruit. We spreken dan van faalangst. In deze behandeling leert het kind op een andere manier om te gaan met spannende situaties. Het kind oefent in het eigen maken van positieve gedachten, gevoelens en gedrag.

Voor welke leeftijd?

  • kinderen van 8 t/m 12 jaar

Bij welk gedrag?

  • negatief denken over zichzelf
  • zeer onzeker gedrag tijdens spannende situaties
  • zeer twijfelen aan eigen kunnen
  • zeer zenuwachtig voor toetsen

Wat leren de kinderen?

  • het kind leert om te gaan met spannende situaties
  • het kind leert postitieve gedachten en gevoelens eigen te maken
  • het kind leert negatief gedrag te veranderen in positief gedrag

Resultaat:

Een kind dat beter met spanningen om kan gaan en minder angstig is.