Onderzoek en behandeling van het individuele kind

De gekwalificeerde en geregistreerde GZ psychologen, orthopedagogen, (jeugd)psychologen en logopedisten van OBD Noordwest kunnen individueel en groepsonderzoek uitvoeren. Bij kinderen met speciale (onderwijs)behoeften is handelingsgerichte diagnostiek een middel om te komen tot bruikbare adviezen voor thuis en in de klas. Diagnostisch onderzoek richt zich op:

  • intelligentie
  • sociaal-emotioneel functioneren
  • taal/lezen/dyslexie
  • rekenen/dyscalculie
  • hoogbegaafdheid
  • onderwijsleersituatie op school
  • opvoedingssituatie thuis

U krijgt  handelingssuggesties die aansluiten bij uw hulpvraag zodat u gericht kunt werken aan de begeleiding van uw kind. Van elk onderzoek maken we een schriftelijk verslag dat bestemd is voor de ouders en de school.