Perspectief voor thuiszitters

Voor kinderen die niet naar school willen of durven en/of al gedurende langere tijd thuis zitten, bieden wij een laagdrempelige aanpak. We zoeken samen met de leerling, ouders en school naar perspectief, met als doel terugkeer naar school. De relatie met school, autonomie en competentie van de leerling zijn belangrijke aandachtspunten. Wij werken met principes die gebaseerd zijn op het oplossingsgericht werken, de cognitieve gedragstherapie, Mindfulness, EMDR (effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken), exposure (gedragtherapie bij spanning en angst) en psycho-educatie (leren omgaan met psychische beperking).