Zieke leerlingen

Ook (langdurig) zieke leerlingen hebben recht op onderwijs. Dit geldt voor zieke kinderen in het ziekenhuis, maar ook voor zieke kinderen thuis. De school (primair en voortgezet onderwijs)  blijft verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van uw kind. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. De school kan steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor de aanpassing van het lesprogramma en het omgaan met de ziekte. Als ouder kunt u advies krijgen over de eventuele gevolgen voor het leerproces van uw zieke kind. De ondersteuning voor de zieke leerling wordt volledig vergoed. Onze consulenten zijn:


Wij werken samen met de stichting OZL, het landelijk netwerk Ziezon en ondersteunen KLasseContact.

Stichting OZL

De stichting OZL in de regio ondersteunt het onderwijs aan zieke leerlingen. Dit stimuleert zij door het maken van gezamenlijke afspraken over een uniforme landelijke werkwijze.

Ziezon

In het landelijk  netwerk Ziezon  zijn alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) verenigd. Ziezon draagt zorg voor de verdere professionalisering van de consulenten OZL en de onderlinge samenwerking.

KlasseContact

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van KPN en EDventure. Met KlasseContact kunnen zieke kinderen thuis of vanuit het ziekenhuis in contact blijven met hun klasgenoten en de school. KLasseContact verzorgt een laptop voor de leerling en een ICT-set voor de school. Hiermee blijft de leerling in contact met de klasgenoten een wordt een leerachterstand op.

Ziek zijn en toch onderwijs (artikel, juni 2015)

Ik ben er om naar de leerling te luisteren ( Kopkrant, januari 2017)

Zonder achterstand de operatie door (Kopkrant, januari 2017)

Kopkrant is een uitgave van Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO/PO.