Keurmerken en kwaliteit

Cedeo

OBD Noordwest heeft het CEDEO-certificaat ontvangen van Stichting Cedeo. Dit certificaat geeft aan dat veel scholen in Noord-Holland met grote tevredenheid begeleid worden door de onderwijsadviseurs van OBD Noordwest. Het keurmerk is een erkenning van het werk van de onderwijsadviseurs en geeft aan dat scholen in Noord-Holland zeer actief zijn met de scholing van hun leerkrachten.
EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de bureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Deze doelstelling is integrale onderwijsadvisering en heeft betrekking op onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijs aan kinderen met problemen, leermiddelenadvies en advies aan gemeenten en besturen.

Partner bij dyslexie

OBD Noordwest heeft zich aangesloten bij Onderwijszorg Nederland, een coöperatie van twintig onderwijsadviesbureaus op het gebied van diagnosticeren en behandelen van ernstige dyslexie bij kinderen.

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Ecabo leerbedrijf

OBD Noordwest is een erkend leerbedrijf van het Ecabo. ECABO werkt met de leerbedrijven continu aan verbetering van de praktijkopleiding.

ISO 9001:2008

OBD Noordwest is ISO 9001:2008 gecertificeerd voor kwaliteitsmanagement door  Certiked b.v., een onderdeel van Lloyd's Register Nederland B.V.

CRKBO

OBD Noordwest is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze toekenning is verkregen naar aanleiding van een audit, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (CPION).