Missie & visie

Samen werken aan succesvol onderwijs

Onze adviseurs leveren diensten in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Bij de uitvoering van onze diensten houden we oog voor doorlopende leerlijnen in het onderwijs en bewaken we de integrale samenhang tussen het onderwijsleerproces, de interne organisatie en het (meerjaren)beleid van de school.