Onderwijs Informatie Centrum

In ons veelzijdige Onderwijs Informatie Centrum (OIC) maken schoolteams, intern begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennis met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden, materialen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, de onderwijskundige vakbibliotheek en lesondersteunend materiaal. 

Je kunt samen of individueel vakliteratuur bestuderen, je oriënteren op een nieuwe methode voor taal, lezen, rekenen of wereldoriëntatie en toetsen en testen inzien. Er is een speciale collectie voor (hoog)begaafde en anderstalige leerlingen (NT2). Enkele materialen, zoals verdrietkoffers en de Taaltoets Alle Kinderen (TAK), worden uitgeleend.

Je bent van harte welkom! Om service van hoge kwaliteit te kunnen bieden, werken wij op afspraak. Heb je advies nodig? Samen met een van onze adviseurs beoordeel je welke leermiddelen het beste bij jouw onderwijsdoelstellingen passen.

Locatie

James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar
Op afspraak: maandag, dinsdag, woensdag 8.30-17.00 uur

Contact

Ella Ruigrok, Informatiespecialist
E: eruigrok@obdnoordwest.nl
M: 06 466 461 52