Methodekeuze

In het Onderwijs Informatie Centrum vind je de nieuwste programma's voor groep 1 en 2, methodes voor de vakgebieden Taal, Rekenen, Lezen, Schrijven, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en Wereldoriëntatie. 

Onze adviseurs helpen je graag bij het keuze- en invoeringstraject

Invoering van een nieuwe methode is een proces. De didactische uitgangspunten, organisatie van het onderwijs, toetsing en differentiatiemogelijkheden zijn vaak totaal anders dan bij de methode die je nu op school gebruikt. Om maximaal te profiteren van de voordelen van de nieuwe methode heeft OBD Noordwest specifieke invoeringstrajecten ontwikkeld. In het invoeringstraject leer je:

  • de specifieke didactiek van een methode
  • werken met een bij de methode passend organisatiemodel
  • werken met de toetsen en het differentiatiemodel van de methode
  • de strategieën in de methode beheersen
  • om de methode te integreren in je dagelijkse onderwijspraktijk