Protocol leesproblemen en dyslexie groep 5-8

Bij de leerlingen met ernstige leesproblemen en/of dyslexie is voortzetting van specifieke begeleiding in de bovenbouw noodzakelijk. Zo wordt voorkomen dat leerlingen door hun lage technisch leesniveau een achterstand opbouwen in hun algemene ontwikkeling. Het protocol is een handreiking voor u bij het onderkennen en aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in de bovenbouw. U leert op de juiste manier compenserende en dispenserende maatregelen in te zetten.

Aan de orde komen:
• signaleren van risicoleerlingen
• effectief begeleiden van risicoleerlingen
• planmatig werken
• streven naar functionele geletterdheid
• compenseren en dispenseren
• de vergoedingsregeling dyslexie

Resultaat
• U heeft kennis van nieuwe inzichten rondom effectief (lees-)onderwijs, lees- en spellingproblemen en dyslexie
• U kunt leerlingen met (ernstige) lees-/ spellingproblemen en dyslexie herkennen en volgen
• U kunt effectieve interventies op verschillende zorgniveaus inzetten
• U kunt praktisch aan de slag met het 'Protocol leesproblemen en dyslexie' in uw eigen groep

Doel

U leert werken met het Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 5 - 8

Doelgroep

Leerkrachten groep 5-8, leesspecialist, remedial teacher, intern begeleider

Specificaties
Daniëlle van der Werf
Inschrijven