Onderzoekend en ontwerpend leren

Wetenschap & Techniek op de basisschool

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Dit is dé drive voor leren en het ontdekken
van de wereld. Hiermee begint wetenschap en techniek: de ontwikkeling van een
onderzoekende houding. Is jouw onderzoeksvraag: ”Hoe geef ik vorm aan onder-zoekend leren?” Dan helpen wij je graag om het antwoord te vinden. Aansluitend bij jouw onderwijsinhoud en –vorm, passend bij de kinderen van jouw school en op jou afgestemd. Met het cyclisch model ‘Aan de slag met Onderzoeksvragen’ kun je het onderzoeksproces begeleiden. Het model helpt je ook om te differentiëren bij snelle en (hoog)begaafde leerlingen. Kinderen ontwikkelen als vanzelf 21st Century Skills. In dit traject leer je hoe je:

  • het model voor onderzoekend leren aan jouw werkwijze toevoegt
  • een kritische en onderzoekende houding bij kinderen versterkt door zelf model te staan (modelen)
  • vragen bij kinderen kunt uitlokken en hun bijdrage kunt versterken
  • voorkennis kunt aanboren, betrokkenheid in stand kunt houden en kinderen kunt uitdagen zelf na te denken

We werken met activerende, coöperatieve werkvormen die je direct toe kunt passen in je eigen schoolsituatie en schakelen voortdurend tussen theorie en praktijk.

Doel

Je leert vormgeven aan onderzoekend en ontwerpend leren.

Doelgroep

Leerkrachten groep 3-8