Handelingsgerichte consultatie & diagnostiek

Om leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte passend onderwijs te kunnen bieden, heeft u een goed diagnostisch beeld nodig. Wij ondersteunen u bij het scherp krijgen van dit beeld door handelingsgerichte consultatie en diagnostiek.

Bij kinderen met hardnekkige onderwijsleerproblemen is handelingsgerichte diagnostiek een middel om te komen tot bruikbare adviezen voor in de klas en thuis. De uitkomsten bieden handvatten waarmee de school een specifiek onderwijsarrangement kan vormgeven. De aandacht ligt vooral dáár waar er mogelijkheden zijn tot ontwikkeling. Uitgangspunt is altijd het denken in mogelijkheden en kansen van kind, leerkracht  en omgeving.

Handelingsgericht arrangeren

Handelingsgericht arrangeren gaat in op  wat de leerkracht, leerling en ouders  nodig hebben. De toewijzing van onderwijs- en/of  jeugdhulparrangementen op basis van hun behoeften staat centraal. Uitgangspunten zijn de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders. Samenwerkingsverbanden maken afspraken en richtlijnen over het handelingsgericht arrangeren.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende
workshops

Wij ontwikkelen workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.