Ondersteuningsteam en consultatie

Ondersteuningsteam

Onze deskundige orthopedagogen en psychologen zijn een meerwaarde voor jouw ondersteuningsteam (voorheen zorgteam). Zij hebben veel kennis op het gebied van ontwikkelings- en leerproblematiek en het ondersteunen van leerkrachten. Daarnaast hebben zij toegang tot actuele kennis over onderwijs. Samen werken wij binnen het ondersteuningsteam aan een oplossingsgericht en handelingsgericht plan van aanpak. Hiermee kan jouw leerkracht tegemoet komen aan de pedagogische en didactische behoeften van elke leerling.

Consultatie

Als intern begeleider kun je ons consulteren. De consultatiegesprekken kunnen zich bijvoorbeeld richten op het versterken van de ondersteuningsstructuur, het omgaan met kinderen met speciale onderwijsbehoeften, klassenmanagement, nieuwe leer- en ontwikkelingsmaterialen of diagnostiek en verwijsmogelijkheden. Consultatieafspraken kunnen in de jaarplanning van de school worden opgenomen. Je kunt ook consultatiegesprekken op afroep afnemen.