Dyslexie

Een kind met dyslexie kan problemen ondervinden tijdens zijn schoolloopbaan. Lezen en spellen behoren tot de kernactiviteiten binnen het  onderwijs. Actuele kennis over de achterliggende processen, de diagnostiek en effectieve behandelmethoden vormen de basis voor een doorgaande lijn in de school bij het begeleiden van dyslectische  leerlingen. Om de zorg voor dyslectische leerlingen structureel vorm te geven is specialistische kennis nodig. Een dyslexiespecialist op school kan een optimale zorgstructuur opzetten rondom dyslexie.

ONL Dyslexie - vergoede zorg

Als partner van Onderwijszorg Nederland (ONL) bieden wij vergoede diagnose en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie in Noord-Holland. Onze bekwame en deskundige psychologen, orthopedagogen en logopedisten zetten zich met veel plezier in om kinderen met dyslexie zoveel mogelijk te laten ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Daartoe werken zij dagelijks intensief samen met de kinderen, ouders, scholen en gemeenten. Kijk voor meer informatie op Dyslexie Portaal Noord-Holland.

Diagnostiek en behandeling van dyslexie voor particulieren

Soms komen kinderen niet voor vergoede diagnostiek en behandeling in aanmerking, terwijl er wel degelijk een vermoeden van dyslexie bestaat. Ook dan kunnen ouders en kinderen bij ons terecht. Wij sluiten aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten. Klik hier voor meer informatie.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen voor u workshops op maat, bijvoorbeeld over:

  • Dyslexie & Meertaligheid
  • Dyslexie & ICT-hulpmiddelen,
  • Dyslexie & (Hoog)begaafdheid
  • Het ONL Leerlingdossier