Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1-2

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

Al in de kleuterperiode kunnen risicofactoren opgemerkt worden die op latere leeftijd kunnen leiden tot leesproblemen. Hoe kun je deze kleuters vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden? Door beginnende geletterdheid actief te stimuleren zullen alle kleuters - met of zonder risico op leesproblemen of dyslexie - beter voorbereid zijn op het leren lezen in groep 3.

Aan de orde komen:

 • informatie over dyslexie
 • inrichting van de geletterde omgeving
 • aanbod geletterde leeromgeving
 • stimulerende activiteiten
 • signalering van risicoleerlingen
 • begeleiding van risicoleerlingen
 • overdracht naar de volgende groep

Resultaat:

 • je kunt kleuters die achterblijven in hun ontwikkeling van beginnende geletterdheid vroegtijdig signaleren en begeleiden
 • je hebt kennis van nieuwe inzichten rondom beginnende geletterdheid en dyslexie
 • je kunt praktisch aan de slag met het 'Protocol leesproblemen en dyslexie' in de eigen groep

Doel:

Je leert werken met het Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 1-2.

Doelgroep:

Leerkrachten groep 1-2 en intern begeleiders

Data & locatie:

We bieden deze training incompany aan. Heb je belangstelling? Neem contact op met Danielle van der Werf M 06 461 973 92

E dvanderwerf@obdnoordwest.nl

Tijd:


Register Leraar:

sml6VgESVV

Studiebelasting:

30 RU

Kosten:

€ 449,00