Samen meer grip op dyslexie

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

De behandeling van kinderen met ernstige (enkelvoudige) dyslexie is in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. OBD Noordwest is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL) en heeft kinderen in behandeling. 

Start uw leerling binnenkort bij OBD Noordwest met de dyslexiebehandeling? 

In twee bijeenkomsten gaan wij in op de volgende onderwerpen 

  • het begrip dyslexie
  • methodiek van de ONL-behandelingen bij OBD Noordwest 
  • lezen en spellen
  • ondersteunen van de leerling in de klas

U kunt vragen stellen en ervaringen met andere deelnemers delen. Na afloop bent u goed geïnformeerd en kunt u uw leerling beter ondersteunen.

Doel:


U krijgt inzicht in de ONL behandeling van dyslectische kinderen en handvatten voor de ondersteuning van deze leerlingen in uw eigen klas.

Doelgroep:

Leerkrachten en intern begeleider van kinderen die starten met een ONL dyslexiebehandeling