Groepsonderzoek NSCCT

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) geeft een duidelijk beeld van het leervermogen van de leerlingen. Het geeft mogelijkheden om het onderwijsaanbod nog beter te laten aansluiten.
Vanaf groep 6 kunnen we een uitstroomperspectief opstellen. Dit helpt later bij het formuleren van het schooladvies en het onderbouwen van het advies aan ouders.

Met de NSCCT bieden we:

 • een beeld van het leervermogen van de leerlingen
 • een beeld van de onder- en overpresteerders
 • inzicht voor ouders in het niveau van hun kind
 • een schriftelijke rapportage en een eindgesprek

Doelgroep

Leerlingen van groep 4 t/m 8

Werkwijze NSCCT

De NSCCT wordt in een ochtend in ongeveer 1,5 uur groepsgewijs afgenomen door een van onze testmedewerkers volgens de richtlijnen van het NVO en NIP onder verantwoordelijkheid van een psycholoog. Nadat de test is afgenomen, volgt een schriftelijke rapportage en een adviesbespreking op school.

Het grote voordeel: het eindgesprek

Het eindgesprek met een onderwijsadviseur is vast onderdeel van ons aanbod. Met het gesprek wordt de testuitslag in een brede context geplaatst. De informatie van de leerkracht en ouders, de werkhouding van de leerling en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem worden meegenomen in de bespreking. Daar waar nodig kunnen suggesties en/of adviezen gegeven worden om de leerlingen beter te laten functioneren. Daarnaast formuleren we, indien gewenst, gezamenlijk het uitstroomperspectief.

Inhoud test

Voor elke jaargroep bestaat de test uit vijf subtests:

 1. Figuur Samenstellen (ruimtelijk inzicht)
 2. Exclusie (ruimtelijk inzicht)
 3. Getallenreeksen (numeriek inzicht)
 4. Categorieën (verbaal inzicht)
 5. Analogieën (verbaal inzicht)

De uitslag van de NSCCT wordt gegeven door een totaalscore TIQ (Totaal IQ).

Procedure

Voor het afnemen van de NSCCT geldt de volgende procedure:

 • de school meldt zich aan voor het afnemen van de test
 • de leerkracht en de ouders vullen vooraf de vragenlijsten in
 • de testmedewerker neemt op de school in een ochtend groepsgewijs de test af bij de leerlingen
 • de onderwijsadviseur verzorgt de uitslag van de test per leerling
 • de onderwijsadviseur bespreekt de uitslagen met de betrokkenen van de school

Groepsgrootte

De groepen bestaan uit minimaal tien leerlingen per groep. Grote groepen (meer dan dertig leerlingen) worden gesplitst. Er komen dan twee testmedewerkers.

Aanmelden via 'Mijn OBD portaal'
Om de privacy van uw leerlingen te waarborgen, meldt u uw school online aan voor de NSCCT via 'Mijn OBD portaal'
Heeft u nog geen toegang? Vraag deze dan aan via dit formulier. 

Na het aanmelden kunt u de benodigde documenten via ‘Mijn OBD portaal’ uploaden. Op deze manier kunnen wij veilig gegevens uitwisselen en voldoen zowel wij als u aan de eisen van de privacywetgeving.