Groepsonderzoek NIO

De NIO is een aanlegtest waarmee een reëel beeld verkregen wordt van het leerpotentieel van de leerling. Dit geeft, naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, een goede ondersteuning bij het formuleren van gefundeerd schooladvies. Wij nemen de NIO af en ondersteunen daarnaast bij het formuleren van het schooladvies. Een orthopedagoog of psycholoog interpreteert de uitslag en bespreekt de resultaten op school.

Doelgroep

Leerlingen van groep 7* en 8

* In 2018 vond de hernormering van de NIO plaats. De groepstest kan nu ook eind groep 7 (vanaf april) worden afgenomen. Voordelen zijn:

  • onderpresteerders worden eerder in kaart gebracht
  • het onderwijsaanbod kan in groep 8 beter afgestemd worden op de mogelijkheden van de leerlingen
  • ouders worden eerder meegenomen in het schooladvies

Werkwijze NIO

De NIO wordt in een ochtend in 2,5 uur groepsgewijs afgenomen door een van onze testmedewerkers volgens de richtlijnen van het NVO en NIP onder verantwoordelijkheid van een psycholoog.

Inhoud test

De NIO bestaat uit zes subtests: drie verbale en drie symbolische subtests.
De verbale subtests zijn: Synoniemen, Analogieën en Categorieën. Ze geven een VIQ (verbaal IQ).
De symbolische subtests zijn: Getallen, Rekenen en Uitslagen. Ze geven een SIQ (symbolisch IQ).
Alle scores samen geeft een TIQ (Totaal IQ).

De adviesbespreking

Drie weken nadat de NIO is afgenomen, volgt er een adviesbespreking waarbij samen met de leerkracht(en) en/of intern begeleider het schooladvies wordt geformuleerd. Naast de uitslag van de NIO wordt er ook gekeken naar het didactisch niveau en de werkhouding van de leerling.

Procedure

Voor het afnemen van de NIO geldt de volgende procedure:

  • de school meldt zich aan voor het afnemen van de test
  • de leerkracht en de ouders vullen vooraf de vragenlijsten in
  • de testmedewerker neemt op de school in een ochtend groepsgewijs de test af bij de leerlingen
  • de onderwijsadviseur verzorgt de uitslag van de test per leerling
  • de onderwijsadviseur bespreekt de uitslagen met de betrokkenen van de school

Groepsgrootte

De groepen bestaan uit minimaal tien leerlingen per groep. Grote groepen (meer dan dertig leerlingen) worden gesplitst. Er komen dan twee testmedewerkers.

Extra informatie

De NIO kan ook worden afgenomen bij leerlingen waar twijfel is aan het niveau en/of voor de groep leerlingen waarvoor een beschikking voor het Praktijkonderwijs kan worden aangevraagd.

Persoonlijkheidstest NPV-J-2

Een aanvulling op de NIO is de persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2). Deze test laat zien hoe de leerling zichzelf ziet en geeft inzicht in onder meer faalangst en doorzettingsvermogen. Op verzoek kunnen we deze test ook afnemen.

Drempeltest, Leermotivatietest en Drempelonderzoek

Als de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen, dan is het mogelijk om een hertest te laten afnemen. Hiervoor gebruiken we de Drempeltest (DT) en de Leermotivatietest (LMT). Deze testafname vindt doorgaans plaats op één van onze locaties omdat het om een enkele leerling per school gaat. Daarnaast kan een didactische test (Drempelonderzoek) groepsgewijs door ons of door de leerkracht zelf worden afgenomen.

Aanmelden via 'Mijn OBD portaal'
Om de privacy van uw leerlingen te waarborgen, meldt u uw school online aan voor de NIO via 'Mijn OBD portaal'. 
Heeft u nog geen toegang? Vraag deze dan aan via dit formulier

Na het aanmelden kunt u de benodigde documenten via ‘Mijn OBD portaal’ uploaden. Op deze manier kunnen wij veilig gegevens uitwisselen en voldoen zowel wij als u aan de eisen van de privacywetgeving.