Handelingsgericht werken

Met handelingsgericht werken (HGW) stemmen scholen, in samenwerking met de ouders, hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is een systematische en transparante manier van werken, die de school helpt effectief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. In samenspraak met de intern begeleider, het ondersteuningsteam  en ouders formuleren leerkrachten doelen voor het leren en functioneren van de leerling. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. De mogelijkheden van het kind en zijn omgeving zijn het uitgangspunt. De leerkracht maakt gebruik van groepsplannen, waarbij planmatig en doelgericht wordt gewerkt.

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen voor u workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.