Consultatie intern begeleiders

Intern begeleiders worden soms geconfronteerd met vragen die zij niet direct zelf kunnen oplossen. Het is dan nuttig om met een deskundige te overleggen. Wij voeren regelmatig consultatieve gesprekken met intern begeleiders. De inhoud van de gesprekken wordt bepaald door de intern begeleider.

De gesprekken richten zich onder andere op:

  • de zorgstructuur,
  • leer- en gedragsmoeilijkheden
  • zorgleerlingen
  • klassenmanagement
  • advisering rondom nieuwe leer- en ontwikkelingsmaterialen
  • advisering rondom signalering, diagnostiek
  • verwijsmogelijkheden.

Veel scholen kiezen ervoor om een jaarplanning te maken met consultatieafspraken en sommige scholen vinden het prettiger om consultatiegesprekken op afroep te doen.

Doel

Je wordt ondersteund bij de uitvoering van jouw taak als intern begeleider.

Doelgroep

Intern begeleider.