Handelingsgerichte consultatie & diagnostiek

Om leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte passend onderwijs te kunnen geven, heb je een goed diagnostisch beeld nodig. Wij ondersteunen jou bij het scherp krijgen van dit beeld door handelingsgerichte consultatie en diagnostiek.

Bij kinderen met hardnekkige onderwijsleerproblemen is handelingsgerichte diagnostiek een middel om te komen tot bruikbare adviezen voor in de klas en thuis. De uitkomsten bieden handvatten waarmee de school een specifiek onderwijsarrangement kan vormgeven. De aandacht ligt vooral dáár waar er mogelijkheden zijn tot ontwikkeling. Uitgangspunt is altijd het denken in mogelijkheden en kansen van kind, leerkracht  en omgeving.

Wij ondersteunen je bij: