Ondersteuningsteams zoeken naar oplossingen

Met een ondersteuningsteam (voorheen zorgteam) heeft een school een tweeledig doel voor ogen:

  1. versnelling en verbetering van de ondersteuning van de leerling
  2. verhoging van de kwaliteit van de leerlingondersteuning op school

De leerkracht, directeur, intern begeleider en een externe deskundige bespreken op welke wijze de school het onderwijsaanbod kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van zorgleerlingen. Verschillende deelnemers brengen ieder hun specifieke ervaring en kennis mee.

OBD Noordwest heeft orthopedagogen en psychologen die een deskundige toevoeging kunnen vormen bij jouw ondersteuningsteam. Samen werken wij binnen het team aan een oplossingsgericht en een handelingsgericht plan van aanpak. Hiermee kan jouw leerkracht tegemoet komen aan de pedagogische en didactische behoeften van elke leerling.

Doel

Het ondersteuningsteam (voorheen zorgteam) analyseert vragen en helpt zoeken naar oplossingen.

Doelgroep

Directeur, intern begeleider, leerkrachten.