Het jonge kind

Jonge kinderen ontdekken de wereld door spel en spelen. Zij hebben behoefte aan een rijke speelleeromgeving en een stimulerend aanbod om zich optimaal en breed te ontwikkelen. Leerkrachten hebben kennis van de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen. Zij volgen de ontwikkeling en spelen daarop in met een beredeneerd onderwijsaanbod.

Inspirerende workshops

 • Een koffer vol spel
 • Interactief voorlezen
 • Op weg naar een breinvriendelijke speelleeromgeving 
 • Ouderbetrokkenheid
 • Spelen met zand en water
 • Spelontwikkeling 
 • Techniek en spel gaan prima samen
 • Verteltafel
 • Verhalenkoffer
 • Vertelkastje
 • Werken in de bouwhoek
 • Woordenschatontwikkeling en spel 

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.