Beredeneerd thematisch aanbod in groep 1 en 2

Het werken met thema’s in de onderbouw vraagt om een beredeneerd aanbod: betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgelstelde leer- en ontwikkelingsdoelen. In dit traject leer je hoe je dat ontwikkelt, beschrijft en uitvoert. Wij gaan in op: 

  • kwaliteit van het aanbod
  • keuze en ontwerpen van thema’s
  • doelen en leerlijnen
  • spel en de begeleiding van spelactiviteiten
  • ontwikkeling van (jonge) kinderen
  • differentiatie
  • cyclus: ontwerpen en plannen, uitvoeren en terugkijken

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen, beschrijven en uitvoeren van het beredeneerd aanbod binnen jouw thema’s.

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleider.