Een goede rekenstart voor kleuters

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

Een goede rekenstart voor kleuters begint met dagelijkse aandacht voor beginnende gecijferdheid. Hoe versterkt u uw rekenaanbod voor jonge kinderen? De eerste pijler van effectief en interactief rekenaanbod is spontane rekenactiviteiten vanuit een rijke speelleeromgeving. De tweede pijler is een beredeneerd aanbod gebaseerd op de SLO doelen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen theorie en praktijkopdrachten elkaar af.

Aan bod komen:

 • een effectief rekenaanbod voor jonge kinderen
 • de drie domeinen getalbegrip, meten en meetkunde
 • de vernieuwde tussendoelen en leerlijnen (SLO) voor beginnende
 • gecijferdheid
 • peilingspellen en bronnenboeken
 • werken in de grote kring en kleine kring
 • goede vragen stellen
 • gericht observeren vroegtijdig signaleren
 • rekenaanbod toepassen binnen uw eigen thema’s

 

 

 

Doel:

 

U vergroot uw kennis van de domeinen getalbegrip, meten en meetkunde en kunt deze kennis toepassen binnen uw thema's.

Doelgroep:

Leerkrachten groep 1-2

Data & locatie:

 

 

Alkmaar
15 september 2015

10 november 2015

9 februari 2016

19 april 2016

Tijd:

19.00 - 21.30 uur

Kosten:

€ 499,00 p.p.