Observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen

 • Algemeen
 • KIJK!
 • OVMJK
 • HOREB
 • Cito Volgsysteem

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Door observatie en registratie breng je het ontwikkelingsverloop in beeld en te kan je dit volgen. Met deze informatie kun je als leerkracht inspelen op de speelleerbehoefte van kinderen en hen doelgericht stimuleren (opbrengstbewust werken). Observaties vormen ook de basis voor het gesprek met ouders en collega’s over het kind.

Aandachtspunten bij observeren en registreren zijn:

 • sociale en emotionele ontwikkeling: zelfredzaamheid en spel
 • spraak- en taalontwikkeling: ontluikende geletterdheid
 • ontluikende reken- en wiskundeontwikkeling
 • (senso)motorische ontwikkeling

Kindvolgsystemen zijn een middel bij observatie en registratie. Elk systeem heeft specifieke kenmerken. Wij ondersteunen je graag bij de keuze en de invoering van een van de volgende digitale kindvolgsystemen:

 • KIJK!
 • OVMJK
 • HOREB
 • Cito volgsysteem jonge kind