Piramide

 • Inhoud traject
 • Extra informatie

Piramide is een methode voor de voor- en vroegschoolse educatie. Met Piramide stimuleer je de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Het programma is opgebouwd rondom 12 projecten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. Spel en taal spelen een belangrijke rol. Differentiatie, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid zijn speerpunten. 

De methode richt zich op acht ontwikkelingsgebieden:  

 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • zintuiglijke waarneming
 • taalontwikkeling
 • beginnende geletterheid / gecijferdheid
 • denkontwikkeling
 • ruimtelijke oriëntatie
 • motorische ontwikkeling
 • kunstzinnige ontwikkeling


Tijdens dit traject komen aan de orde:

 • Structuur en opbouw van de projecten
 • Planning
 • Observatie
 • Registratie
 • Differentiatie
 • Leerkrachtvaardigheden   

OBD Noordwest is partner van het Cito bij het vernieuwen en ontwikkelen van Piramide.

Doel

Je leert werken met de methode Piramide.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkster, peuterleidster, leerkrachten groep 1-2, intern begeleider, VVE-coördinator, bouwcoördinator