Hoogbegaafdheid

Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om zich op zijn of haar niveau optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden. De praktijk leert dat (hoog)begaafde kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Onze gespecialiseerde adviseurs werken samen met de (hoog)begaafde leerlingen, leerkrachten en ouders aan een goede schoolloopbaan. Wij hanteren een oplossingsgerichte werkstijl. Wij hebben een specifiek aanbod op bovenschools niveau voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Wij werken vanuit kenniscentrum BL!NK-UIT. Dit kenniscentrum is gespecialiseerd in excellentie en hoogbegaafdheid en richt zich op samenwerking tussen ouders en scholen. Je kunt bij BL!NK-UIT terecht voor:

 • workshops en cursussen
 • advies en begeleiding op school- en leerkrachtniveau
 • leerlingbegeleiding
 • bemiddelingsgesprekken
 • oplossingsgerichte gesprekken
 • diagnostiek en consultatie

Inspirerende workshops

 • (Hoog)begaafdheid waar hebben we het over?
 • Hoogbegaafde kinderen in soorten en maten
 • Oriëntatie op verrijkende middelen
 • Signaleren en Diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen
 • Oplossingsgerichte gesprekken met (hoog)begaafde kinderen
 • Werken met Levelwerk
 • Acadin Workshop
 • Slimme kleuters
 • Dubbel bijzonder: hoogbegaafd en…
 • Goede vragen (leren) stellen
 • Versterken van executieve vaardigheden van (hoog)begaafde leerlingen
 • Van een fixed naar een growth mindset

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.