Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

De behoeften van (hoog)begaafde leerlingen zijn feitelijk niet anders dan die van alle andere leerlingen: zij hebben behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun niveau, zodat zij zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dit klinkt vanzelfsprekend en deze opvatting wordt maatschappelijk gelukkig ook steeds breder erkend. Maar…hoe doe je dat, leerlingen gelijk behandelen door juist ongelijk onderwijs aan te bieden?

Binnen deze cursus werken wij vanuit een verklarend, praktisch werkmodel voor (hoog)begaafdheid. Van hieruit ontstaat inzicht in specifieke kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen en wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop je deze leerlingen kunt signaleren. Hierna wordt de overstap gemaakt naar de onderwijsaanpassingen die je kunt doen om aan te sluiten bij het didactisch en cognitief potentieel van de leerling. Een passend aanbod is een voorwaarde, maar nog geen garantie voor een gemotiveerde leerling. ‘Leren leren’ is inmiddels een gevleugelde term en komt binnen deze cursus uitgebreid aan bod, evenals het vormgeven van coachende begeleiding bij het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en een op groei gerichte mindset.

Aan de orde komen:

  • verklarende modellen (hoog)begaafdheid
  • herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
  • compacten van reguliere leerstof
  • stimuleren van hogere denkvaardigheden en creatief denkvermogen door verrijkend aanbod
  • inzet van ICT
  • versnellen
  • coachende begeleiding bij leerproces, welbevinden en mindset

 Praktijkopdrachten maken deel uit van deze cursus.

Na deze cursus ben je in staat (hoog)begaafde leerlingen didactisch en pedagogisch op maat te begeleiden, zodat zij hun potentieel (meer) kunnen verzilveren en kunnen uitgroeien tot kritisch en creatief denkende probleemoplossers waar wij in de 21e eeuw hard behoefte aan hebben!

 Praktijkopdrachten maken deel uit van deze cursus. De basiscursus is uit te breiden met de cursus ‘Slimme Kleuters’.

Doel:

Je kunt jouw onderwijs afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Doelgroep:

Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten

Data & locatie:
Alkmaar

13 april 2018

18 mei 2018

8 juni 2018

----

Hoorn

28 maart 2018

18 april 2018

16 mei 2018

Tijd:

13.30 - 16.00 uur (Alkmaar)

15.00 - 17 30 uur (Hoorn)

Register Leraar:

vx3lcRSTvO

Studiebelasting:

13 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.