Basiscursus (hoog)begaafdheid: Onderken(d) talent PO

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Hoogbegaafde kinderen hebben – net als alle andere leerlingen - behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun niveau. Het klinkt vanzelfsprekend en deze opvatting wordt maatschappelijk gelukkig ook steeds breder erkend. Maar hoe doe je dat? Hoe behandel je leerlingen gelijk door ze juist ongelijk onderwijs aan te bieden?

Wat gaan we doen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • verklarende modellen (hoog)begaafdheid
  • herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
  • compacten van reguliere leerstof
  • stimuleren van hogere denkvaardigheden en creatief denkvermogen door verrijkend aanbod
  • inzet van ICT 
  • versnellen
  • coachende begeleiding bij leerproces, welbevinden en mindset

Na deze cursus ben je in staat (hoog)begaafde leerlingen didactisch en pedagogisch op maat te begeleiden, zodat zij hun potentieel verzilveren en uitgroeien tot kritisch en creatief denkende probleemoplossers. 

Logisch vervolg

De basiscursus is uit te breiden met de cursus Slimme Kleuters en de Verdiepingscursus (hoog)begaafdheid.

Doel

Je kunt jouw onderwijs afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Voor wie

Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten

Data & locatie:
Hoorn

13 maart 2019

10 april 2019

15 mei 2019

Tijd:

14.00-16.30 uur

Register Leraar:

vx3lcRSTvO

Studiebelasting:

13 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.