Excellentie en hoogbegaafdheid bovenschools of regionaal op de kaart

Binnen BL!INK-UIT is in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van (samenwerkende) schoolbesturen en gemeenten die op bestuurlijk (of bovenschools) niveau het onderwijs aan excellente en hoogbegaafde leerlingen willen versterken. Graag zetten wij onze ervaring en expertise in om voor en samen met jou passend onderwijs aan excellente en hoogbegaafde kinderen professioneel en structureel vorm te geven.

Je kunt hierbij denken aan:

  • advisering en ondersteuning op gemeentelijk- of bestuursniveau
  • opstellen van een (meerjaren)projectplan
  • functie van projectleider / coördinator uitvoeren
  • ondersteunen bij het oprichten van bovenschoolse plusklassen
  • ondersteunen bij de inrichting van voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Doel

Je geeft vorm aan passend onderwijs voor excellente en hoogbegaafde leerlingen op bovenschools of regionaal niveau

Doelgroep

Samenwerkingsverband passend onderwijs, schoolbestuur, gemeente