Excellentie en hoogbegaafdheid voor scholen

Vanuit kenniscentrum BL!NK-UIT bieden wij trajecten excellentie en hoogbegaafdheid op maat.

Je kunt hierbij denken aan trajecten voor professionalisering en teamscholing rond:

  • het signaleren, begeleiden en creëren van een passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen
  • het opstellen en borgen van schoolbeleid
  • de begeleiding en training op het gebied van onder andere verrijkende leermiddelen, oplossingsgerichte gesprekken met (hoog)begaafde kinderen, executieve functies en effectieve werk- en leerstrategieën, slimme kleuters
  • de begeleiding bij de implementatie van de signaliseringsprotocollen Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), SIDI 3
  • de begeleiding bij de verrijkingsprogramma's Levelwerk en Acadin
  • het opstarten van een plus- of verrijkingsgroep op jouw school

Doel

Je werkt aan de professionalisering van leerkrachten en schoolteam rond hoogbegaafdheid.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders en schoolteam