(Hoog)begaafde kinderen uitdagen door het TASC-model

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Leren lijkt een eenvoudige taak voor (hoog)begaafde kinderen. Het TASC-model van de Engelse leerkracht Belle Wallace is bedoeld om deze kinderen te leren leren. TASC staat voor: Thinking Actively in a Social Context.

Het is een leidraad om taakgerichte activiteiten te ontplooien en met en van elkaar te leren. Naast kennisontwikkeling biedt het model hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in samenwerken, plannen, creatief denken en presenteren. Wereldoriëntatie biedt veel mogelijkheden om met het TASC-model aan de slag te gaan. Aan de orde komen:

  • de stappen van het TASC-model
  • het TASC-model toepassen
  • de rol van de leerkracht
  • het proces van “leren leren”
  • het TASC-model binnen wereldoriëntatie

Doel:


Je leert de achtergronden van het TASC-model kennen en toepassen op (hoog)begaafde kinderen in jouw eigen groep.

Doelgroep:

Leerkrachten van groep 4-8 en leerkrachten plusgroep

Data & locatie:

Wij bieden deze cursus incompany aan. Neem contact op voor de mogelijkheden.