Oplossingsgerichte gesprekken met (hoog)begaafde leerlingen

Eén op de vijf (hoog)begaafde kinderen levert lagere prestaties dan verwacht mag worden. Leren is fouten maken en dán verder komen. In de praktijk blijkt dat het voor hoogbegaafde kinderen moeilijk is om te leren, gemotiveerd te zijn en een goede werkhouding te ontwikkelen. Je kunt deze kinderen betrekken bij hun eigen leerproces door het voeren van oplossingsgerichte coachingsgesprekken.

Wij gaan in op:

  • centraal stellen van oplossingen 
  • gespreks- en motivatietechnieken 
  • medeverantwoordelijk maken van de leerling voor zijn eigen leerproces

Wij besteden aandacht aan oefening van technieken en analyse van de eigen praktijk. We behandelen de theorie en je krijgt oefensituaties voorgelegd. Vervolgens maak je beeldopnamen in jouw eigen praktijk die we gezamenlijk analyseren. 

Doel

Je leert oplossingsgerichte gesprekken voeren met (hoog)begaafde leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders