Rekenen met het hoogbegaafde kind

Hoogbegaafde leerlingen zijn snel van begrip en kunnen grote denkstappen maken. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra uitdaging in de rekenles. Een hulmiddel om de rekenles uitdagender te maken is de Taxonomie van Bloom. Deze taxonomie onderscheidt verschillende denkniveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Met name de laatste drie niveaus doen een beroep op hogere denkvaardigheden en komen tegemoet aan de leerbehoefte van deze leerlingen. Zij ontwikkelen hun talenten beter met probleemgerichte vraagstukken.

Wij gaan in op:

  • het verrijkingsmateriaal voor rekenen
  • compacten en verrijken
  • probleemgerichte vraagstukken
  • instructie

Doel

Je leert een passend, uitdagend en doorlopend rekenaanbod voor hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen gebaseerd op de hoger denkvaardigheden van de Taxonomie van Bloom

Doelgroep

Schoolteam, intern begeleider