Verdiepingscursus (hoog)begaafdheid

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

Met aandacht voor de thema’s mindset en executieve functies

Hoogbegaafde kinderen hebben - net als andere leerlingen - behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun niveau. Het klinkt vanzelfsprekend. Maar hoe doe je dat? 
Veel (hoog)begaafde leerlingen komen vroeg of laat hindernissen tegen. Hoe kun je deze leerlingen coachen en begeleiden om hun potentieel te verzilveren? Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de thema’s mindset en executieve functies. 

Logisch vervolg

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus (hoog)begaafdheid en vereist dan ook basiskennis op het gebied van (hoog)begaafdheid. 

Wat gaan we doen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • toepassingen/onderwijsaanpassingen in de klas
 • taxonomie van Bloom
 • onderzoekend leren
 • denksleutels
 • versnellen
 • signaleren (van onderpresterende leerlingen)
 • beleid 
 • mindset theorie
 • executieve vaardigheden/functies

Doel

Na deze cursus heb je meer kennis over de verschillende manieren waarop (hoog)begaafde leerlingen begeleid kunnen worden. Je hebt praktische handvatten om de begeleiding vorm te geven en het onderwijsaanbod aan te passen. 

Voor wie

Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten

Data & locatie:

Alkmaar

12 maart 2019

9 april 2019

14 mei 2019

Tijd:

15.30-18.00 uur

Register Leraar:

Na afloop kun je deze cursus zelf in je registerdossier ingeven.

Studiebelasting: 

13 RU

Kosten:

 € 449,00 p.p.