Implementeren van een nieuwe methode

Om maximaal te profiteren van de voordelen van de nieuwe methode is een invoeringstraject ontwikkeld. Begeleiding bij de invoering kan de onderwijskundige opbrengst van een methode aanzienlijk vergroten. Wij gaan in op:

  • integratie van de nieuwe aanpak in uw onderwijspraktijk
  • het organisatiemodel van de methode
  • de leerlijnen
  • de differentiatie
  • directe instructiemodel
  • werkvormen
  • doelen en leerling-vaardigheden
  • het gebruik van het digibord 
  • het gebruik van de software 

Doel

Je voert op een succesvolle wijze jouw nieuwe methode voor wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs of verkeer in.

Doelgroep

Schoolteam, Leerkrachten