Door het nieuws verken je de wereld

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Zij ontwikkelen zich door deze wereld te onderzoeken. Een onderzoekende houding wordt gestimuleerd door te werken vanuit actualiteit. Je gaat in gesprek met jouw leerlingen om het nieuws te duiden.

Met dit traject leer je jouw leerlingen te:

  • redeneren
  • argumenteren
  • mening vormen

Werken vanuit nieuwsberichten maakt kinderen kritische burgers en helpt hen zich te oriënteren op de wereld. Wij gaan aan de slag met een stappenplan voor leerkrachtvaardigheden waarmee je actualiteit verbindt aan jouw lessen wereldoriëntatie.

Doel

Je versterkt jouw leerkrachtvaardigheden om actualiteit te verbinden aan wereldoriëntatie en je leert werken met het stappenplan.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8