IPC – International Primary Curriculum

Ben je op zoek naar een geïntegreerd aanbod voor wereldoriëntatie? Dan is IPC wellicht iets voor jou. IPC biedt een inspirerend en vooruitstrevend curriculum waarbij effectief leren centraal staat. Het omvat per jaar gemiddeld vijf tot zes units die op een betekenisvolle manier alle zaak- en creatieve vakken rondom één onderwerp met elkaar verbinden. Het IPC stelt hoge verwachtingen op het gebied van leren. Naast het opbouwen van kennis wordt sterk ingezet op het aanleren van vaardigheden. Voor kinderen en leerkrachten wordt per thema zichtbaar gemaakt aan welke kennis-, inzichts- en vaardigheidsdoelen wordt gewerkt. Zo wordt het kind eigenaar van zijn eigen leren. Ook inhoudelijk wordt het thema zichtbaar in de groep. IPC biedt een duidelijke kapstok van stappen waarin een thema wordt uitgewerkt. Leerkrachten krijgen handvatten om de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft een internationaal perspectief. Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Tevens kijkt het naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

Het IPC helpt elke school, leerkracht en kind waardevoller te leren:

  • 21ste eeuwse vaardigheden en meer
  • thema’s die kinderen, ouders en leerkrachten echt aanspreken
  • de talenten van elk kind worden serieus genomen
  • opgebouwd met persoonlijke groei en actief burgerschap als basis
  • ook in het Engels te gebruiken

Doel

Werken met IPC geeft de leerkracht houvast in het doelgericht vormgeven aan betekenisvolle thema’s. Het biedt ruimte om eigen keuzes te maken en de initiatieven van kinderen een plek te geven.

Doelgroep

Leerkrachten groep 1-8