Wereldoriëntatie verbinden aan taal

Een logisch verhaal!

Taal is de basis voor wereldoriëntatie. Het werken aan taalvaardigheden in een betekenisvolle context die kinderen aanspreekt werkt stimulerend. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs bieden veel mogelijkheden om een betekenisvolle context te creëren. Kinderen zetten hun aangeleerde vaardigheden functioneel in waardoor deze beter beklijven en betekenisvol worden.

Met wereldoriëntatie kun je werken aan de volgende elementen van taalonderwijs:

  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen
  • Mondelinge taalvaardigheden zoals redeneren en argumenteren
  • Presenteren
  • Schrijven van teksten

In dit traject bepaal je welke van bovengenoemde taalaspecten je wilt verbinden aan wereldoriëntatie. Jouw taalmethode wordt op dat aspect bekeken, je krijgt handvatten om de verbinding naar wereldoriëntatie te maken.

Doel

Je verbindt taalonderwijs en wereldoriëntatie met elkaar en past dit toe in jouw onderwijspraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8