Aan de slag met onderzoeksvragen

Kinderen zijn nieuwsgierig en onderzoekend ingesteld.  Deze nieuwsgierigheid is het startpunt van de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Het onderzoeksproces is net zo belangrijk als het antwoord.  Je werkt met jouw kinderen aan deze onderzoekende  houding. Het cyclisch onderzoeksmodel van OBD Noordwest structureert het onderzoeksproces.

Werken met onderzoeksvragen kan als zelfstandige activiteit, verbonden aan de zaakvakken of als leidende activiteit bij een thematische aanpak aangeboden worden.

In dit traject ga je aan de slag met:

  • formuleren van onderzoeksvragen
  • het cyclisch onderzoeksmodel ‘Aan de slag met onderzoeksvragen’
  • begeleiden van kinderen bij het werken met onderzoeksvragen
  • wereldoriëntatielessen verrijken met onderzoeksvragen
  • aanbieden van onderzoeksvragen op verschillende niveaus

Doel

Je krijgt kennis en vaardigheden over onderzoeksvragen en je leert werken met de stappen van het cyclisch model ‘Aan de slag met onderzoeksvragen.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8