Techniek is overal!

Techniek verdient een stevige plaats in jouw onderwijsaanbod. Met techniek stimuleer je de onderzoekende houding van kinderen. Door proefjes en experimenten leren zij technische aspecten te herkennen en verklaren uit de wereld om hen heen.

In de loop van de tijd zijn er ontdekkingen en uitvindingen gedaan die steeds weer verbeterd werden. Verbeteringen komen tot stand door onderzoekend en ontwerpend leren, probleemoplossend handelen en een creatief vermogen. Met deze vaardigheden gaan we aan de slag. Omgekeerd ontwerpen (het onderzoeken van een product om daaruit op te maken wat de eisen zijn waaraan het product probeert te voldoen) is een van de werkvormen die we gebruiken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • omgekeerd ontwerpen
  • proefjes en experimenten in een leerlijn plaatsen
  • het samenstellen van een (korte) lessenserie met losse techniekmaterialen  

Doel

Je leert vanuit de omgeving van kinderen op een toegankelijke manier technieklessen vorm te geven.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8