Visie op Wetenschap & Techniek

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag aan de slag met proefjes en experimenten. Met uitdagende onderzoeksvragen leren jouw leerlingen nadenken over oorzaken en verschijnselen, analyseren, redeneren en kritisch denken. Het probleemoplossend vermogen dat zij hierdoor ontwikkelen maakt hen vaardig voor de 21e eeuw. Creativiteit, samenwerken en ICT vaardigheden zijn hierin belangrijke elementen.

Wetenschap & Techniek kan op verschillende manieren worden ingevuld. Jouw visie op het onderwijs is hierbij het uitgangspunt. In dit traject ontwikkel je samen met jouw team een visie op wetenschap & techniek.

Doel

Je ontwikkelt samen met jouw team een visie op wetenschap & techniek.

Doelgroep

Schoolteam, Leerkrachten