Combinatiegroepen

Het lesgeven in een combinatiegroep is meer dan het samenvoegen van twee jaargroepen in een lokaal. Het vraagt om optimaal benutten van de beschikbare instructietijd voor de verschillende jaargroepen en specifieke leerkrachtvaardigheden. Hoe zorg je ervoor dat je alle leerlingen optimaal kunt begeleiden? Wij gaan in op de theoretische achtergronden en schetsen de mogelijkheden.

Aan de orde komen:

  • klassenorganisatie (inrichting, regels en afspraken, planning)  
  • inhoudelijk combineren (samenvoegen van inhoudelijke onderwerpen in instructie en oefening) 
  • groepsvorming. 

Tijdens bijeenkomsten en klassenbezoeken deel je ervaringen, maak je afspraken en implementeert deze in de school. De bijeenkomsten zijn toegespitst op jouw praktijksituatie.

Doel

Je leert hoe je een combinatiegroep kunt organiseren en schept voorwaarden voor een succesvolle combinatiegroep binnen de school.

Doelgroep

Schoolteam

(Leer)netwerk Combinatiegroepen 

Werk je al in een combinatiegroep en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Dan is het (Leer)netwerk Combinatiegroepen iets voor jou!