Coöperatief leren: samenwerken is vermenigvuldigen

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

“Hoe groter de betrokkenheid des te beter het resultaat!”

Samenwerken is het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega. Het vermogen om dit op adequate wijze te doen, is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in onze samenleving en is daarmee één van de 21st eeuwse vaardigheden.

Als dit zo belangrijk is, hoe pak je dit als leerkracht dan aan? Coöperatief leren is een werkwijze waarmee je met behulp van diverse werkvormen doelgericht en structureel werkt aan het optimaliseren van de samenwerkingsvaardigheden en waardoor de opbrengsten omhoog gaan. Door de inzet van werkvormen verrijk je je instructie, maak je je lessen uitdagender en zijn alle leerlingen betrokken. Niemand kan ‘ontsnappen ‘of ‘wegdromen’ en elke leerling draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar inbreng. Zo creëer je een collectieve betrokkenheid bij de les. Hoe groter de betrokkenheid des te beter het resultaat! De hersens van alle leerlingen staan aan! De leerlingen benutten meer hersenfuncties inclusief de sociaal-emotionele intelligentie. Tevens werk je hiermee aan een plezierig klassenklimaat.  Aan de orde komen onder andere:

 • basiskenmerken coöperatief leren
 • coöperatieve werkvormen
 • het directe instructiemodel
 • toepassen van coöperatieve werkvormen binnen het directe instructiemodel
 • het aanleren van samenwerkingsvaardigheden
 • gebruik van rollen binnen coöperatief leren
 • het effectief groeperen van de leerlingen
 • de rol van de leerkracht
 • uitwisselen van ervaringen

Reacties van enkele deelnemers

"Fijne cursus, nuttige info, bruikbaar. Ik kan er zo mee aan de slag. Heb veel geleerd en wil het ook echt blijven gebruiken."

"De cursus heeft mij veel inspiratie gegeven om samenwerken anders te benaderen."

"Erg tevreden over de cursus, ben gemotiveerd om het coöperatief leren te onderhouden."

Doel:

Je verwerft kennis en ontwikkelt vaardigheden voor coöperatief leren waarmee je:

 • de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen vergroot
 • samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen vergroot
 • afstemt op leerbehoeften van leerlingen
 • de leertijd effectiever benut
 • het pedagogisch klimaat versterkt
 • leeropbrengsten verhoogt

Doelgroep:

Leerkrachten, remedial teacher en intern begeleider

Data & locatie:Alkmaar

24 januari 2018

7 maart 2018

4 april 2018

16 mei 2018


Alkmaar

23 januari 2019

6 maart 2019

3 april 2019

15 mei 2019

Tijd:

15.00 - 17.30 uur

Register Leraar:

cCgmt67eII

Studiebelasting:

20 RU

Kosten:

€ 499,00 p.p.