Coöperatief leren: samenwerken is vermenigvuldigen

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

Hoe groter de betrokkenheid des te beter het resultaat!

Samenwerken is belangrijk. Kinderen die goed kunnen samenwerken, tonen onder andere betere toetsresultaten en worden sociaal gezien meer gewaardeerd door anderen. Een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid voor de kinderen en de volwassenen van de toekomst. 
Als samenwerken zo belangrijk is, hoe pak je dit dan als leerkracht aan? 
Door de inzet van coöperatieve werkvormen verrijk je je instructie, maak je je lessen uitdagender en zijn alle leerlingen betrokken. Hoe groter de betrokkenheid des te beter het resultaat!

Wat gaan we doen

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • basiskenmerken coöperatief leren
 • coöperatieve werkvormen
 • het directe instructiemodel
 • toepassen van coöperatieve werkvormen binnen het directe instructiemodel
 • het aanleren van samenwerkingsvaardigheden
 • gebruik van rollen binnen coöperatief leren
 • het effectief groeperen van de leerlingen
 • de rol van de leerkracht
 • uitwisselen van ervaringen

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden over coöperatief leren waarmee je:

 • de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen vergroot
 • samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen vergroot
 • afstemt op leerbehoeften van leerlingen
 • de leertijd effectiever benut
 • het pedagogisch klimaat versterkt
 • leeropbrengsten verhoogt

Voor wie

Leerkrachten, intern begeleiders

Data & locatie:Alkmaar

23 januari 2019

6 maart 2019

3 april 2019

15 mei 2019

Tijd:

15.00-17.30 uur

Register Leraar:

cCgmt67eII

Studiebelasting:

20 RU

Kosten:

€ 499,00 p.p.