Coöperatief leren

Coöperatief Leren biedt schoolteams de kans om het onderwijs uitdagender te maken en kinderen actief bij de lessen te betrekken. Coöperatieve werkvormen worden ingezet om grotere betrokkenheid te bereiken. Kinderen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht maar ook van de interactie met elkaar. Binnen coöperatief leren worden leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug.
Aan de orde komen:

  • begrip en structuur coöperatief leren
  • directe instructiemodel en coöperatief leren
  • zelfstandig oefenen en coöperatief leren
  • coöperatieve werkvormen
  • samenwerkingsvaardigen

Door samenwerken ontstaat een positief klassenklimaat.

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden om op coöperatieve wijze de lessen actiever en uitdagender te maken.

Doelgroep

Schoolteam